Đảng Lao động Thụy Sĩ tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam