Tin tức
0 Thích
0
Đào tạo - Thi cử
Hôm nay điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020, thí sinh cần lưu ý

Dù việc đăng ký xét tuyển đại học năm 2020 đã kết thúc nhưng vẫn còn không ít băn khoăn của thí sinh về việc lựa chọn ngành học.

Nhiều thí sinh nộp hồ sơ rồi mới nhận thấy mình đăng ký tổ hợp xét tuyển không đúng thế mạnh của mình…

Vậy sau khi đăng ký xét tuyển đại học có được thay đổi nguyện vọng, thêm bớt các ngành, thay đổi tổ hợp xét tuyển?

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương

Nguồn Giáo Dục VN : https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hom-nay-dieu-chinh-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-2020-thi-sinh-can-luu-y-post211871.gd

Bài viết mới