Tin tức
0 Thích
0
Đào tạo - Thi cử
190 chương trình đào tạo Đại học được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài

Ảnh minh họa/internet

Theo danh sách này, có 311 chương trình được đánh giá, công nhận; trong đó có 121 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 190 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Cụ thể các chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước gồm:

Cụ thể các chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm:

Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/190-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-duoc-danh-gia-theo-tieu-chuan-nuoc-ngoai-1596718442141.html

Bài viết mới